Iratkozz fel hírlevelünkre!
Magazin előfizetés

A Marquard Group Hungary lap­ja

Ki­adó: Jürg Marquard
Felelős kiadó: Fenyővári Szilvia, ügyvezető igazgató
Főszerkesztő: Birta Brigitta (b.birta@marquardmedia.hu)

Közreműködők:
Művészeti vezető: Tóth Ádám
Szerkesztés: Tóth-Varga Judit
Tervezőszerkesztő: Gerse Gábor
Korrektor: Jüling András
Állandó szerző: Nedjalkov Beáta

Kiadó:
Marquard Media Magyarország Kft.
1036 Budapest, Perc utca 8.
Telefon: + 36 20 666 7733
Levélcím: 1300 Budapest, Pf. 278
E-mail: runnersworld@runnersworld.hu

Marquard Media Magyarország Kft.

Tartalomigazgató: Szarka-Alberti Petra p.alberti@marquardmedia.hu
Hirdetési vezető: Takács-Balogh Zelma z.balogh@marquardmedia.hu
Digitális és üzletfejlesztési igazgató: Lencsés-Tóth Dávid d.lencses@marquardmedia.hu
Marketingvezető: Csík Henriett h.csik@marquardmedia.hu
Operatív igazgató: Pintér Klára k.pinter@marquardmedia.hu
Produkciós igazgató: Tompa Csilla cs.tompa@marquardmedia.hu
PR és vállalati kommunikáció: kapcsolat@marquardmedia.hu
Vezető lapreferens: Gyalog Bettina b.gyalog@marquardmedia.hu
Hirdetés: hirdetes@marquardmedia.hu
PR és vállalati kommunikáció: kapcsolat@marquardmedia.hu

Nyomdai előkészítés: Colorcom Media
Nyomda: Ipress Center Hungary Kft. (www.ipresscenter.hu)
Felelős vezető: Lakatos Imre ügyvezető
A kiadó a MATESZ tagja.
ISSN: 1785-1238Ter­jesztés: Árusításos úton terjeszti: Lapker Zrt.

Előfizetés
Weben: www.elofizetesem.hu/rw, www.runnersworld.hu, www.marquardmedia.hu
Telefonon: +36 20 666 7744
E-mailben: elofizetes@marquardmedia.hu
Előfizetési ügyfélszolgálat: (+36-1) 50 50 848
Előfizetésben terjeszti: Magyar Posta Zrt., 1089 Budapest, Orczy tér 1.
Ügyfélszolgálat a postán: (+36-80) 444 444, kiadoireklamacio@posta.hu
Kiadónk érvényes mindenkori Előfizetési Általános Szerződési Feltételei, valamint az adatvédelmi nyilatkozatunk megtekinthető a www.marquardmedia.hu weboldalon.
Külföldön árusításos úton terjeszti a Color Interpress Kft. 1039 Budapest, Hatvany Lajos utca 14.
Tel.: (+36-1) 243 9232, info@colorinterpress.hu

Copy­right © Marquard Group Hungary Kiadó 2015 Meg nem rendelt kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Az itt írt e-mail cí­mek­re tör­té­nő e-mail kül­dés­sel az adat­köz­lő hoz­zá­já­rul ah­hoz, hogy e-mail cí­me, il­let­ve egyéb kö­zölt ada­tai alap­ján a ki­adó szá­má­ra tá­jé­koz­ta­tót és rek­lám­anya­go­kat küld­jön és az e-mail cí­met, va­la­mint a kö­zölt ada­to­kat mar­ke­ting­cél­ból a hoz­zá­já­ru­lás vis­­sza­vo­ná­sá­ig ke­zel­je. Az adat­köz­lés ön­kén­tes. Az adat­köz­lés­hez adott hoz­zá­já­ru­lás a ki­adó cí­mé­re írt le­vél­lel bár­mi­kor vis­­sza­von­ha­tó.A magazinban megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget. Az elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a szerkesztőségek vagy a kiadó véleményét. A hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe vesszük a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.

A Marquard Group Hungary EGYÉB TERMÉKEI:
Magyarország: JOY, JOY-NAPOK, ÉVA, INSTYLE, RUNNER’S WORLD, SHOPPIEGO, #VEGYÉLHAZAIT
Németország: GAMESWORLD, PC GAMES, PC GAMES HARDWARE, BUFFED, AREAMOBILE, SFT, WIDESCREEN, PC GAMES MMORE, PLAY4, N-ZONE, GAMES AKTUELL, GAMEZONE, VIDEOGAMESZONE, MAKING GAMES, GERMAN DEVELOPER AWARD, LINUX-MAGAZIN, LINUX USER, RASPBERRY PI GEEK, LINUX COMMUNITY, 4PLAYERS, 4NETPLAYERS, GOLEM
Lengyelország: CKM.PL, KOZACZEK, PAPILOT, ZEBERKA, SHOPPIEGO
marquard-media.com/companies-and-brands

Runner’s World® is a registered trademark of Hearst Magazines International
© 2021 Hearst Magazines International All Rights reserved. Published under license from Hearst Magazines International